Moraali ja etiikka

Eräs jo ”isänsä luo” mennyt piispa opetti minulle erään kriisin ratkaisua etsiessämme, että ihmisen lasta ohjaa kaksi voimaa valinnoissaan.

Toinen on moraali, toinen on etiikka.

Moraali on jonkin ryhmän yhdessä omaksuma pelisäännöstö, jolla se tarkastelee muiden ryhmien toiminnan oikeutusta.

Etiikkka on jonkin yksilön tai ryhmän yhdessä omaksuma pelisäännöstö, jolla se tarkastelee oman toimintansa oikeutusta.

Yksinkertaisuudessaan ja selkeydessään ohje on ollut toimiva.
Jälkikäteen kaikki eettiset toimet ovat osoittautuneet paljon kestävimmiksi ja ”oikeammiksi” kuin moraaliset.

Etiikka ja moraali eivät ole ihmisen ”ajureita” eli ne eivät pidä laivamme purjeita tuulta keräämässä eivätkä propellia paattia matkaan työntämässä.
Ne ajurit ovat tänään tämän pohdinnan ulkopuolella, mutta luettelo voisi olla ”osaaminen, taito, into, minuus, tunteet”.
Kuka minä olen ja osaanko hämmästyä.

Aamun kuva sataa omaan laariin